นโยบายความเป็นส่วนตัว

ความปลอดภัย
PHONEKY ใช้ความระมัดระวังทุกครั้งในการปกป้องข้อมูลผู้ใช้ของเรา เมื่อผู้ใช้ส่งข้อมูลที่สำคัญผ่านทางเว็บไซต์ข้อมูลของคุณจะได้รับการคุ้มครองทั้งแบบออนไลน์และออฟไลน์

การรวบรวมและการใช้ข้อมูล
PHONEKY เป็นเจ้าของข้อมูลที่เก็บรวบรวมจากเว็บไซต์นี้อย่างเดียว เราจะไม่ขายแบ่งปันหรือให้ข้อมูลนี้แก่บุคคลภายนอก

ล็อกไฟล์
เราใช้ที่อยู่ IP เพื่อวิเคราะห์แนวโน้มจัดการเว็บไซต์ติดตามความเคลื่อนไหวของผู้ใช้และรวบรวมข้อมูลประชากรแบบกว้าง ๆ เพื่อใช้งานร่วมกัน ที่อยู่ ip ไม่ได้เชื่อมโยงกับข้อมูลส่วนบุคคล เราจะไม่แจกจ่ายหรือแบ่งปันข้อมูล ip กับบุคคลที่สาม

การเชื่อมโยง
เว็บไซต์นี้มีลิงก์ไปยังเว็บไซต์อื่น ๆ โปรดทราบว่า PHONEKY ไม่รับผิดชอบต่อความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์อื่น ๆ เราขอแนะนำให้ผู้ใช้ของเราทราบเมื่อออกจากเว็บไซต์ของเราและอ่านคำแถลงความเป็นส่วนตัวของแต่ละเว็บไซต์ที่รวบรวมข้อมูลที่สามารถระบุถึงตัวบุคคลได้ คำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคลนี้ใช้กับข้อมูลที่เก็บรวบรวมโดยเว็บไซต์นี้เท่านั้น